امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری کشاورزی در تاریخ 1389/12/07 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 13 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
98.07.24
98.04.19 (تغییر حق الزحمه حسابرس)
تغییر امیدنامه 98.03.11
تغییر امیدنامه 97.09.17
تغییرات امیدنامه سال 92
تغییرات امیدنامه سال 93
حد نصابهای جدید ترکیب دارایی ها / مصوب مجمع 93/10/27
تغییرات امیدنامه ای صندوق یکم کشاورزی سال 94
تغییرات امیدنامه ای یکم 97.01.15
تغییرات امیدنامه ای یکم تا پایان 96
97.04.24
تغییرات امیدنامه ای صندوق یکم مربوط به مجمع 95/05/05
تغییرات امیدنامه ای صندوق یکم کشاورزی 6ماهه اول 95
97.02.25