بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/09/25
کل خالص ارزش دارائی ها 175,067,537,662,496 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,009,735 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,009,455 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,010,753 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 173,379,592

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری کشاورزی

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كشاورزي

مدیران سرمایه گذاری:

محسن عبداللهي، علي رضا توكلي كاشي، نويد قدوسي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين

نمودار‌ها