بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/29
کل خالص ارزش دارائی ها 163,188,817,431,317 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,019,039 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,018,908 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,020,059 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 160,139,847

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری کشاورزی

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كشاورزي

مدیران سرمایه گذاری:

نويد قدوسي، حامد كاظمي محسن آبادي، سيده فرخ نيكو

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين

نمودار‌ها