اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/07/28
کل خالص ارزش دارائی ها 15,771,690,949,938 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,155,081 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,154,975 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,156,563 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 13,654,182

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كشاورزي

مدیران سرمایه گذاری:

حامد كاظمي محسن آبادي، علي جابري زاده، غلامرضا تقي زادگان

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا