Menu

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری کشاورزی در یک نگاه

تاریخ آغاز فعالیت :

1389/12/25

مدیر صندوق :

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق :

مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت راهبرد پيام

ضامن نقد شوندگی :

ندارد

مدیر ثبت :

بانك كشاورزي

مدیران سرمایه گذاری :

محسن عبداللهي، نويد قدوسي، سيده فرخ نيكو

حسابرس :

موسسه حسابرسي وخدمات مديريت فريوران

نمودار ها

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان